Psychoterapia, hipnoterapia, rozwój osobisty - zaprasza Psycholog
coaching warszawa i coaching online, hipnoterapia warszawa i hipnoterapia online

psycholog

konsultant psychoterapii pozytywnej

hipnoterapeuta, dźwiękoterapeuta

life coach, trener rozwoju osobistego

 

Moją pracą i pasją jest wspieranie ludzi w:

 

- odzyskiwaniu zdrowia i wewnętrznej równowagi

- radzeniu sobie z życiowymi  trudnościami

- osiąganiu życiowych lub zawodowych celów

Sabina Dąbrowska-Olbryś, psycholog, coach, hipnoterapeuta

Pracuję holistycznie - integruję pracę na poziomie umysłu, emocji, ciała, świadomości i nieświadomości.

Doświadczony Psycholog

Udzielam wsparcia psychologicznego od ponad 20 lat.

Coach International Coaching Community, Trener, Mentor, Menedżer

Pomagam w rozwoju osobistym i zawodowym jednostkom oraz zespołom od ponad 15 lat.

Psychoterapeuta, Konsultant Psychoterapii Pozytywnej, Hipnoterapeuta

Pracuję w podejściu integracyjnym. W moim warsztacie dominuje Psychoterapia Ericksonowska (w tym hipnoterapia kliniczna i systemowo - strategiczna), oraz Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna. Modalności te uzupełniam metodami poznawczo - behawioralnymi oraz doświadczeniowymi i bazującymi na neuropsychologii (m.in. Somatic Experiencing, Emotion Focused Therapy). Prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych, par oraz rodzin.

Muzykoterapeuta, Dźwiękoterapeuta

W psychoterapii korzystam z warsztatu muzykoterapeuty i dźwiękoterapeuty. Niezależnie od psychoterapii, pomagam także klientom wyregulować aktywność systemu nerwowego oraz immunologicznego poprzez relaksacyjne sesje dżwiękoterapii (gong i misy dźwiękowe). Prowadzę także sesje masażu misami dźwiękowymi Petera Hessa.

Możesz mi zaufać, bo...  

Sabina Dąbrowska-Olbryś, psycholog, coach, hipnoterapeuta

 

Jestem doświadczonym ekspertem

Pomagam odzyskać zdrowie psychiczne i fizyczne osobom dorosłym, parom i rodzinom. Od 2003 roku wspieram w rozwoju zarówno jednostki, jak i zespoły. Wspieram moich klientów i pacjentów w rozwoju osobistym, zawodowym, życiowym. Zespoły wspieram w budowaniu efektywnej współpracy dzięki dobrej komunikacji, zaufaniu i wzajemnemu szacunkowi. Organizacje wspieram poprzez rozwijanie u pracowników kompetencji interpersonalnych, psychologicznych i przywódczych. 

Oprócz mojej działalności w ramach Moc Rozwoju, prowadzę psychoterapię osób dorosłych w ramach współpracy z NFZ - w Publicznej Poradni Zdrowia Psychicznego w Pruszkowie. Od wielu lat współpracuję także jako psycholog, coach i trener rozwoju osobistego z renomowaną firmą szkoleniową 4GROW.

Przeczytaj więcej ...

Ponad 20 lat doświadczeń zawodowych daje mi spokojną pewność i głębokie przekonanie o tym, że nie istnieją problemy, których nie da się rozwiązać - wystarczy tylko umiejętne dotarcie do wewnętrznych zasobów człowieka, wydobycie ich "na powierzchnię" i odpowiednie ukierunkowanie - takie, by dana osoba mogła odzyskać lub zbudować zdrowie, szczęście, wolność.

 

Podczas wielu lat pracy z ludźmi, miałam przyjemność obserwować, jak dzięki mojemu wsparciu, moi pacjenci odzyskiwali zdrowie, a moi klienci budowali pewność siebie, poczucie własnej wartości, rozwijali samoświadomość, inteligencję emocjonalną, uczyli się zarządzać własnym stresem i emocjami, odzyskiwali wewnętrzny spokój albo osiągali cele, których nie potrafili wcześniej zrealizować, uczyli się budować zdrowe, asertywne, partnerskie relacje w domu i w pracy, odkrywali własne wartości, poznawali siebie na nowo i odkrywali swoje wewnętrzne piękno. Moje doświadczenia pokazują, że jeśli człowiek jest gotów na zmianę, odzyskanie lub zbudowanie własnego zdrowia i szczęścia jest możliwe. Czasem potrzebny jest po prostu dobry "przewodnik", który odpowiednio pokieruje, wesprze, sprowokuje, "poświeci latarką" tam, gdzie wydawało się, że nic nie widać...

 

Szeroki wachlarz moich kompetencji - od psychologicznych i psychoterapeutycznych, poprzez hipnoterapeutyczne, dźwiękoterapeutyczne, coachingowe, aż do trenerskich, sprawia, że mam duże możliwości dopasowania formy wsparcia, terapii lub rozwoju do problemu, sytuacji, możliwości i celów danej osoby, pary, rodziny lub zespołu.

Możesz czuć się ze mną bezpiecznie, bo ... 

Mam potwierdzone kwalifikacje i stale je podnoszę

Jestem magistrem psychologii i członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Konsultantem Psychoterapii Pozytywnej certyfikowanym przez World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy oraz Coachem certyfikowanym przez Intenrantional Coaching Community (ICC). Jestem psychoterapeutą po licznych szkoleniach z obszaru psychoterapii, a obecnie dodatkowo kończę 4,5 - letnie podyplomowe szkolenie z psychoterapii akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i prowadzone przez Polski Instytut Erickosnowski , w którym ukończyłam także roczne studium Strategicznej Terapii Rodzin.

Od prawie 20 lat podnoszę moje kompetencje uczestnicząc w studiach podyplomowych oraz polskich i zagranicznych szkoleniach specjalistycznych. Przez wiele lat rozwijałam się jako ekspert, coach, trener i menadżer w obszarze zarządzania talentami i kapitałem ludzkim w biznesie. Równolegle mój rozwój zawodowy koncentrowałam na stałym podnoszeniu moich kwalifikacji w obszarze klinicznych metod wspierania zdrowia psychicznego (poradnictwo psychologiczne, psychoterapia, hipnoterapia). Poniżej znajdziesz listę moich certyfikatów, szkoleń i uprawnień zawodowych. Moje kwalifikacje rozwijam także poddając moją praktykę psychologiczną i psychoterapeutyczną stałej superwizji u superwizorów certyfikowanych w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.

Przeczytaj więcej ...

Szkolenia, certyfikaty i dyplomy, które potwierdzają moje kwalifikacje zawodowe:

 

 • Dyplom Magistra Psychologii od 2003 r. / Psychologia Kliniczna i Osobowości / UKSW w Warszawie

 • Certyfikat Konsultanta Psychoterapii Pozytywnej (Basic Consultant of Positive Psychotherapy) / World Association for Positive and transcultural Pscyhotherapy (WAPP)

 • Certyfikat Coacha - International Coaching Certification / International Coaching Community

 • Certyfikat Hipnoterapeuty - Certified Transpersonal Hypnotherapist and Regression Hypnotherapist - International Association of Counselors and Therapists

 • Hipnoza Ericksonowska - poziom I i II / Polski Instytut Ericksonowski

 • Podyplomowe Roczne Studium Terapii Rodzin / Polski Instytut Ericksonowski. Zakres Studium:

  • Strategiczna terapia rodzin.

  • Kontrakt w terapii rodzin.

  • Genogram klasyczny.

  • Ericksonowskie metody pracy z rodziną.

  • Dziecko w rodzinie - praca systemowa z dziećmi w różnym wieku.

  • Ericksonowski genogram przyszłości.

  • Hipnoza w terapii rodzin.

  • Szyte na miarę - praca terapeutyczna z rodziną patchworkową.

 

 • Podyplomowy (4,5 letni) kompleksowy Kurs Psychoterapii, akredytowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego / Polski Instytut Ericksonowski - w trakcie 4-go roku.

  Wybrane zagadnienia zrealizowane w ramach kursu:

  • Kontrakt, strategia, zasoby - kontrakt terapeutyczny i relacja terapeutyczna.

  • Medyczne i psychologiczne aspekty diagnozowania zaburzeń psychicznych.

  • Psychopatologia i psychoterapia nerwic,  zaburzeń lękowych 

  • Psychopatologia i psychoterapia depresji i schizofrenii.

  • Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń osobowości.

  • Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych.

  • Psychoterapia ericksonowska.

  • Psychoterapia poznawczo - behawiorlana.

  • Psychoterapia humanistyczno - doświadczeniowa, psychoterapia Gestalt

  • Psychoterapia psychodynamiczna.

  • Psychoterapia małżeństw i par.

  • Psychoterapia grupowa.

  • Strategiczna terapia rodzin.

 

 • Certyfikat Praktyka Masażu Dźwiękiem wg Metody Petera Hessa® / Peter Hess® Institut

 

Pozostałe szkolenia:

 

 • Somatic Experiencing Intro / Instytut Terapii Psychosomatycznej / Kavi Alessandro Gemin

 • Emotion Focused Therapy (level 1 i 2) / International Society for Emotion Focused Therapy / Intra / Kurt Renders

 • Masaż dźwiękiem metodą Petera Hessa® – wszystkie stopnie zaawansowania: I, II, III, IV / Peter Hess Akademia

 • Terapia osób wykorzystanych seksualnie / Polski Instytut Ericksonowski

 • Nieoczekiwana lekkość bytu - psychoterapia następstw stresu / Polski Instytut Ericksonowski

 • Psychologiczna Diagnoza Kliniczna Zróżnicowanych Form Zaburzeń Osobowości (18 h) / Academia Psyche i Polskie Towarzystwo Psychologiczne

 • Praca z pacjentem w żałobie / Polski Instytut Ericksonowski

 • Psychoterapia zaburzeń lękowych / Polski Instytut Ericksonowski

 • Psychoterapia dzieci i młodzieży z objawami psychosomatycznymi / Polski Instytut Ericksonowski

 • Ericksonowski model pracy z pacjentem o zaburzonej osobowości Polski Instytut Ericksonowski

 • Teoria Poliwagalna Porgesa w Psychoterapii / Polski Instytut Ericksonowski

 • Negocjacje z ciałem – kontrola i spożytkowanie bólu i innych objawów z ciała / Polski Instytut Ericksonowski

 • Psychofarmakoterapia dla psychoterapeutów / Centrum Terapii i Szkoleń Vita Longa

 • Muzykoterapia (I stopień, kurs 1- roczny)/ Elżbieta Galińska, Kierownik Pracowni Muzykoterapii w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

 • Transpersonal Hypnotherapy Certification Training (310 h) / International Association of Counselors and Therapists I.A.C.T./ Paul Aurand 

 • Essential Healing / Italy, Paul Aurand and Alisson Axin 

 • Autohipnoza - Siła Źródła / Polski Instytut Ericksonowski

 • High Performance Team Coaching Training oraz High Performance team Coaching Certificate / Erickson College International, Paul Gossen / MarylinAtkinson

 • Transactional Analysis 101 Certificate / Introductory Transactional Analysis 101 Course, Transmisja ITA Institute of Transactional Analysis, Member Organisations of The UK Council for Psychotherapy Affiliated to the European Association for Transactional Analysis 

 • Analiza Transakcyjna w Coachingu / Transmisja, Rosemary Napper 

 • Insights Discovery Accreditation / Insights Polska

 • Techniki Coachingowe w pracy z zespołem / Akademia SET

 • Master Practicioner of Neuro - Linguistic Programming / Yans Cron Consulting Group

 • Practicioner of Neuro - Linguistic Programming / Yans Cron Consulting Group

 • Certyfikat Trenera Grupowego / Akademia Rozwoju Kompetencji Trenerów / Training Partners 

 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi / Studia Podyplomowe / Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

 • Psychologia (specjalność: Psychologia Kliniczna i Osobowości) / 5 - letnie jednolite studia magisterskie na Uniwerystecie K.S.Wyszyńskiego w Warszawie

Przy mnie poczujesz spokój i pozytywną energię, bo ... 

 

Jestem szczęśliwym człowiekiem :-)

Moje szczęście jest efektem mojego świadomego rozwoju osobistego. Mimo wielu wyzwań i trudności, z jakimi mierzyłam się w życiu, osiągnęłam stan wewnętrznej równowagi - niezależnej od zewnętrznych czynników. Kocham siebie i dlatego dbam o moje zdrowie fizyczne i psychiczne oraz buduję wartościowe dla mnie relacje z ludźmi. Żyję w zgodzie z moimi wartościami i realizuję moje pasje - w pracy i w życiu prywatnym. Mój spokój, pozytywne usposobienie i poczucie humoru na pewno będą miały pozytywny wpływ także na Ciebie :-)

Przeczytaj więcej ...

Praca jest moją pasją, dzięki temu uwielbiam wszystko, co wiąże się z tajemnicą ludzkiej psychiki oraz harmonii w życiu - nie tylko od strony teoretycznej, ale przede wszystkim staram się, aby moje własne życie było pięknym doświadczeniem. Uwielbiam spędzać czas z moją rodziną - mężem, dwójką nastoletnich dzieci i dwoma psami. Lubię zarówno spokój,  z dala od miejskiego zgiełku, jak i aktywność fizyczną. W ramach mojej bardziej introwertywnej natury - oddaję się czytaniu książek, medytacji i malowaniu. O zdrowe ciało i równowagę fizyczno  - psychiczną dbam poprzez praktykę jogi i tai - chi. W zimie jeżdżę też na nartach i snowboardzie.

Oprócz tego, że pasjonuje mnie psychika ludzka w pracy, to także po pracy - uwielbiam odkrywać nowe formy rozwoju nie tylko na poziomie serca ale także - duszy. Duchowość rozumiem jako głęboki poziom psychologiczny, który nie musi wiązać się z religią, za to poruszający pytania dotyczące życia, śmierci oraz głębokiego sensu różnych aspektów życia - zarówno tych pozytywnych, jak i trudnych. Wierzę, że to, na co mamy największy wpływ, to wykorzystanie nawet najtrudniejszych doświadczeń do własnego rozwoju. Jestem optymistką i pasjonatką psychologii pozytywnej, psychosomatyki, mądrości ciała i intuicji.  

Wiedzę i umiejętności, które wykorzystuję w pracy, na co dzień stosuję od lat we własnym życiu prywatnie - dzięki temu, wiem, że - niezależnie od naszej przeszłości i "obciążeń" - możliwe jest osiągnięcie głębokiego, wewnętrznego spokoju, spełnienia i szczęścia. Jestem przekonana, że każdy człowiek może być szczęśliwy - wszystko, czego do tego potrzebuje jest w nim samym. Czasem tylko przydaje się dodatkowe wsparcie, aby odzyskać zdrowie, poradzić sobie z pewnymi barierami i wydobyć na światło dzienne cały drzemiący w głębi serca i duszy potencjał :-)

Możesz mi zaufać, bo...  

Sabina Dąbrowska-Olbryś, psycholog, coach, hipnoterapeuta

Jestem doświadczonym ekspertem

Pomagam odzyskać zdrowie psychiczne i fizyczne osobom dorosłym, parom i rodzinom. Od 2003 roku wspieram w rozwoju zarówno jednostki, jak i zespoły. Wspieram moich klientów i pacjentów w rozwoju osobistym, zawodowym, życiowym. Zespoły wspieram w budowaniu efektywnej współpracy dzięki dobrej komunikacji, zaufaniu i wzajemnemu szacunkowi. Organizacje wspieram poprzez rozwijanie u pracowników kompetencji interpersonalnych, psychologicznych i przywódczych. 

Oprócz mojej działalności w ramach Moc Rozwoju, prowadzę psychoterapię osób dorosłych w ramach współpracy z NFZ - w Publicznej Poradni Zdrowia Psychicznego w Pruszkowie. Od wielu lat współpracuję także jako psycholog, coach i trener rozwoju osobistego z renomowaną firmą szkoleniową 4GROW.

Przeczytaj więcej ...

Ponad 20 lat doświadczeń zawodowych daje mi spokojną pewność i głębokie przekonanie o tym, że nie istnieją problemy, których nie da się rozwiązać - wystarczy tylko umiejętne dotarcie do wewnętrznych zasobów człowieka, wydobycie ich "na powierzchnię" i odpowiednie ukierunkowanie - takie, by dana osoba mogła odzyskać lub zbudować zdrowie, szczęście, wolność.

 

Podczas wielu lat pracy z ludźmi, miałam przyjemność obserwować, jak dzięki mojemu wsparciu, moi pacjenci odzyskiwali zdrowie, a moi klienci budowali pewność siebie, poczucie własnej wartości, rozwijali samoświadomość, inteligencję emocjonalną, uczyli się zarządzać własnym stresem i emocjami, odzyskiwali wewnętrzny spokój albo osiągali cele, których nie potrafili wcześniej zrealizować, uczyli się budować zdrowe, asertywne, partnerskie relacje w domu i w pracy, odkrywali własne wartości, poznawali siebie na nowo i odkrywali swoje wewnętrzne piękno. Moje doświadczenia pokazują, że jeśli człowiek jest gotów na zmianę, odzyskanie lub zbudowanie własnego zdrowia i szczęścia jest możliwe. Czasem potrzebny jest po prostu dobry "przewodnik", który odpowiednio pokieruje, wesprze, sprowokuje, "poświeci latarką" tam, gdzie wydawało się, że nic nie widać...

 

Szeroki wachlarz moich kompetencji - od psychologicznych i psychoterapeutycznych, poprzez hipnoterapeutyczne, dźwiękoterapeutyczne, coachingowe, aż do trenerskich, sprawia, że mam duże możliwości dopasowania formy wsparcia, terapii lub rozwoju do problemu, sytuacji, możliwości i celów danej osoby, pary, rodziny lub zespołu.

Możesz czuć się ze mną bezpiecznie, bo ... 

Mam potwierdzone kwalifikacje i stale je podnoszę

Jestem magistrem psychologii i członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Konsultantem Psychoterapii Pozytywnej certyfikowanym przez World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy oraz Coachem certyfikowanym przez Intenrantional Coaching Community (ICC). Jestem psychoterapeutą po licznych szkoleniach z obszaru psychoterapii, a obecnie dodatkowo kończę 4,5 - letnie podyplomowe szkolenie z psychoterapii akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i prowadzone przez Polski Instytut Erickosnowski , w którym ukończyłam także roczne studium Strategicznej Terapii Rodzin.

Od prawie 20 lat podnoszę moje kompetencje uczestnicząc w studiach podyplomowych oraz polskich i zagranicznych szkoleniach specjalistycznych. Przez wiele lat rozwijałam się jako ekspert, coach, trener i menadżer w obszarze zarządzania talentami i kapitałem ludzkim w biznesie. Równolegle mój rozwój zawodowy koncentrowałam na stałym podnoszeniu moich kwalifikacji w obszarze klinicznych metod wspierania zdrowia psychicznego (poradnictwo psychologiczne, psychoterapia, hipnoterapia). Poniżej znajdziesz listę moich certyfikatów, szkoleń i uprawnień zawodowych. Moje kwalifikacje rozwijam także poddając moją praktykę psychologiczną i psychoterapeutyczną stałej superwizji u superwizorów certyfikowanych w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.

Przeczytaj więcej ...

Szkolenia, certyfikaty i dyplomy, które potwierdzają moje kwalifikacje zawodowe:

 

 • Dyplom Magistra Psychologii od 2003 r. / Psychologia Kliniczna i Osobowości / UKSW w Warszawie

 • Certyfikat Konsultanta Psychoterapii Pozytywnej (Basic Consultant of Positive Psychotherapy) / World Association for Positive and transcultural Pscyhotherapy (WAPP)

 • Certyfikat Coacha - International Coaching Certification / International Coaching Community

 • Certyfikat Hipnoterapeuty - Certified Transpersonal Hypnotherapist - International Association of Counselors and Therapists

 • Hipnoza Ericksonowska - poziom I i II / Polski Instytut Ericksonowski

 • Podyplomowe Roczne Studium Terapii Rodzin / Polski Instytut Ericksonowski. Zakres Studium:

  • Strategiczna terapia rodzin.

  • Kontrakt w terapii rodzin.

  • Genogram klasyczny.

  • Ericksonowskie metody pracy z rodziną.

  • Dziecko w rodzinie - praca systemowa z dziećmi w różnym wieku.

  • Ericksonowski genogram przyszłości.

  • Hipnoza w terapii rodzin.

  • Szyte na miarę - praca terapeutyczna z rodziną patchworkową.

 

 • Podyplomowy (4,5 letni) kompleksowy Kurs Psychoterapii, akredytowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego / Polski Instytut Ericksonowski - w trakcie 4-go roku.

  • Wybrane zagadnienia zrealizowane w ramach kursu:
   • Kontrakt, strategia, zasoby - kontrakt terapeutyczny i relacja terapeutyczna.

   • Medyczne i psychologiczne aspekty diagnozowania zaburzeń psychicznych.

   • Psychopatologia i psychoterapia nerwic,  zaburzeń lękowych 

   • Psychopatologia i psychoterapia depresji i schizofrenii.

   • Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń osobowości.

   • Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych.

   • Psychoterapia ericksonowska.

   • Psychoterapia poznawczo - behawiorlana.

   • Psychoterapia humanistyczno - doświadczeniowa, psychoterapia Gestalt

   • Psychoterapia psychodynamiczna.

   • Psychoterapia małżeństw i par.

   • Psychoterapia grupowa.

   • Strategiczna terapia rodzin.

 

 • Certyfikat Praktyka Masażu Dźwiękiem wg Metody Petera Hessa® / Peter Hess® Institut

 

 

Pozostałe certyfikaty i ukończone szkolenia:

 

 • Somatic Experiencing Intro / Instytut Terapii Psychosomatycznej / Kavi Alessandro Gemin

 • Emotion Focused Therapy (level 1 i 2) / International Society for Emotion Focused Therapy / Intra / Kurt Renders

 • Masaż dźwiękiem metodą Petera Hessa®  – wszystkie stopnie zaawansowania: I, II, III, IV / Peter Hess Akademia

 • Terapia osób wykorzystanych seksualnie / Polski Instytut Ericksonowski

 • Nieoczekiwana lekkość bytu - psychoterapia następstw stresu / Polski Instytut Ericksonowski

 • Psychologiczna Diagnoza Kliniczna Zróżnicowanych Form Zaburzeń Osobowości / Academia Psyche i Polskie Towarzystwo Psychologiczne

 • Praca z pacjentem w żałobie / Polski Instytut Ericksonowski

 • Psychoterapia zaburzeń lękowych / Polski Instytut Ericksonowski

 • Psychoterapia dzieci i młodzieży z objawami psychosomatycznymi / Polski Instytut Ericksonowski

 • Ericksonowski model pracy z pacjentem o zaburzonej osobowości Polski Instytut Ericksonowski

 • Teoria Poliwagalna Porgesa w Psychoterapii / Polski Instytut Ericksonowski

 • Negocjacje z ciałem – kontrola i spożytkowanie bólu i innych objawów z ciała / Polski Instytut Ericksonowski

 • Psychofarmakoterapia dla psychoterapeutów / Centrum Terapii i Szkoleń Vita Longa

 • Muzykoterapia (I stopień, kurs 1- roczny)/ Elżbieta Galińska, Kierownik Pracowni Muzykoterapii w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

 • Transpersonal Hypnotherapy Certification Training (310 h) / International Association of Counselors and Therapists I.A.C.T./ Paul Aurand 

 • Essential Healing / Italy, Paul Aurand and Alisson Axin 

 • Autohipnoza - Siła Źródła / Polski Instytut Ericksonowski

 • High Performance Team Coaching Training oraz High Performance team Coaching Certificate / Erickson College International, Paul Gossen / MarylinAtkinson

 • Transactional Analysis 101 Certificate / Introductory Transactional Analysis 101 Course, Transmisja ITA Institute of Transactional Analysis, Member Organisations of The UK Council for Psychotherapy Affiliated to the European Association for Transactional Analysis 

 • Analiza Transakcyjna w Coachingu / Transmisja, Rosemary Napper 

 • Insights Discovery Accreditation / Insights Polska

 • Techniki Coachingowe w pracy z zespołem / Akademia SET

 • Master Practicioner of Neuro - Linguistic Programming / Yans Cron Consulting Group

 • Practicioner of Neuro - Linguistic Programming / Yans Cron Consulting Group

 • Certyfikat Trenera Grupowego / Akademia Rozwoju Kompetencji Trenerów / Training Partners 

 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi / Studia Podyplomowe / Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

 • Psychologia (specjalność: Psychologia Kliniczna i Osobowości) / 5 - letnie jednolite studia magisterskie na Uniwerystecie K.S.Wyszyńskiego w Warszawie

Przy mnie poczujesz spokój i pozytywną energię, bo ... 

Sabina Dąbrowska-Olbryś, psycholog, coach, hipnoterapeuta

Jestem szczęśliwym człowiekiem :-)

Moje szczęście jest efektem mojego świadomego rozwoju osobistego. Mimo wielu wyzwań i trudności, z jakimi mierzyłam się w życiu, osiągnęłam stan wewnętrznej równowagi - niezależnej od zewnętrznych czynników. Kocham siebie i dlatego dbam o moje zdrowie fizyczne i psychiczne oraz buduję wartościowe dla mnie relacje z ludźmi. Żyję w zgodzie z moimi wartościami i realizuję moje pasje - w pracy i w życiu prywatnym. Mój spokój, pozytywne usposobienie i poczucie humoru na pewno będą miały pozytywny wpływ także na Ciebie :-)

Przeczytaj więcej ...

Praca jest moją pasją, dzięki temu uwielbiam wszystko, co wiąże się z tajemnicą ludzkiej psychiki oraz harmonii w życiu - nie tylko od strony teoretycznej, ale przede wszystkim staram się, aby moje własne życie było pięknym doświadczeniem. Uwielbiam spędzać czas z moją rodziną - mężem, dwójką nastoletnich dzieci i dwoma psami. Lubię zarówno spokój,  z dala od miejskiego zgiełku, jak i aktywność fizyczną. W ramach mojej bardziej introwertywnej natury - oddaję się czytaniu książek, medytacji i malowaniu. O zdrowe ciało i równowagę fizyczno  - psychiczną dbam poprzez praktykę jogi i tai - chi. W zimie jeżdżę też na nartach i snowboardzie.

Oprócz tego, że pasjonuje mnie psychika ludzka w pracy, to także po pracy - uwielbiam odkrywać nowe formy rozwoju nie tylko na poziomie serca ale także - duszy. Duchowość rozumiem jako głęboki poziom psychologiczny, który nie musi wiązać się z religią, za to poruszający pytania dotyczące życia, śmierci oraz głębokiego sensu różnych aspektów życia - zarówno tych pozytywnych, jak i trudnych. Wierzę, że to, na co mamy największy wpływ, to wykorzystanie nawet najtrudniejszych doświadczeń do własnego rozwoju. Jestem optymistką i pasjonatką psychologii pozytywnej, psychosomatyki, mądrości ciała i intuicji.  

Wiedzę i umiejętności, które wykorzystuję w pracy, na co dzień stosuję od lat we własnym życiu prywatnie - dzięki temu, wiem, że - niezależnie od naszej przeszłości i "obciążeń" - możliwe jest osiągnięcie głębokiego, wewnętrznego spokoju, spełnienia i szczęścia. Jestem przekonana, że każdy człowiek może być szczęśliwy - wszystko, czego do tego potrzebuje jest w nim samym. Czasem tylko przydaje się dodatkowe wsparcie, aby odzyskać zdrowie, poradzić sobie z pewnymi barierami i wydobyć na światło dzienne cały drzemiący w głębi serca i duszy potencjał :-)

Rozwój osobisty to droga do wykorzystania zbudowania swojej wewnętrznej mocy. Sabina Dąbrowska-Olbryś
Rozwój osobisty to droga do wykorzystania zbudowania swojej wewnętrznej mocy. Sabina Dąbrowska-Olbryś

Moc Rozwoju Sabina Dąbrowska-Olbryś

sabina.dabrowska-olbrys@mocrozwoju.pl

tel. 506 102 423

NIP 527 22 69 227

Wszystko, czego potrzebujesz do tego, by żyć szczęśliwie już masz - w sobie!

Prawdziwe szczęście nie zależy w pełni od tego, co Cię w życiu spotkało lub co dostałe(a)ś z zewnątrz. Głębokie, trwałe szczęście zależy najbardziej od Ciebie - od tego, jak reagujesz na wszystko, co Ci się w życiu przydarza oraz od tego, jaki świat kreujesz - swoimi myślami, emocjami, decyzjami, działaniami.

 

Moc Rozwoju jest nieograniczona - wszystko w Twoich rękach :-)

 

Sabina Dąbrowska - Olbryś

Psycholog, Coach, Trener

Konsultant Psychoterapii Pozytywnej

Hipnoterapeuta

 

Chcę porozmawiać