Psychoterapia, hipnoterapia, rozwój osobisty - zaprasza Psycholog

Głęboki rozwój osobisty

Rozwój i terapia na najgłębszych poziomach psychologicznych - z włączeniem duchowości, niezależnie od religii


Z perspektywy psychologicznej możesz rozwijać się na różnorodnych poziomach - przykładowo Twój rozwój może polegać na zmianie Twoich reakcji, zachowań. Jednak na zmianę na poziomie zachowań wpływają Twoje emocje, Twoja wiedza, Twoje umiejętności a także - jeszcze głębsze poziomy psychologiczne, na przykład - Twoje potrzeby. Im głębszy poziom psychologiczny, na którym dokonasz zmiany, tym - będzie ona trwalsza i tym większy będzie jej wpływ na Twoje samopoczucie, zdrowie i zachowanie. Do bardzo głębokich poziomów psychologicznych możemy zaliczyć  Twoje wartości oraz przekonania (czyli to, w jaki sposób myślisz, jakie masz tzw. "strategie myślowe", czy też tzw. "dialog wewnętrzny"). Zmiana Twoich zachowań, nawet jeśli oznaczałaby wyleczenie z cierpienia lub rozwój - będzie niemożliwa, jeśli będzie w konflikcie z Twoimi wartościami lub przekonaniami. Dlatego też, jeśli dokonasz pozytywnej dla Ciebie zmiany na poziomie wartości lub przekonań, to będzie ona miała niezwykle silne, pozytywne przełożenie także na Twoje potrzeby, emocje, reakcje psychologiczne, fizjologiczne i zachowanie.

Czy istnieją poziomy psychologiczne jeszcze głębsze od przekonań i wartości? Jakie są najgłębsze poziomy psychologiczne, na których możesz uzyskać efekt terapeutyczny lub rozwojowy?

Inne głębokie poziomy psychologiczne, na których możesz pracować podczas sesji rozwojowych lub terapeutycznych, to:

 

Twoja tożsamość

 

Ten poziom psychologiczny odnosi się do tego, co sam(a) o sobie myślisz - np. gdy odpowiadasz sobie na pytania: Kim jestem? Jakie jest moje poczucie własnej wartości?

Moje wsparcie Ciebie w rozwoju na tym poziomie psychologicznym może polegać na konsultacjach psychologicznych, psychoterapeutycznych, sesjach life coachingu, sesjach treningu psychologicznego oraz na sesjach hipnoterapii (sesje hipnozy Ericksonowskiej, sesje Parts Therapy). 

 

Twoja filozofia życiowa

 

Odnosi się ona m.in do tego, jak postrzegasz sens własnego życia i jaka jest Twoja życiowa misja. Możesz skorzystać z mojego wsparcia w terapii i rozwoju na tym poziomie psychologicznym w ramach sesji konsultacji psychologicznych, psychoterapeutycznych, sesji life coachingu oraz hipnoterapii (sesje Parts Therapy).

Twoja duchowość

 

To najgłębszy poziom psychologiczny - ma on największy i najtrwalszy w czasie wpływ na wszystkie pozostałe poziomy funkcjonowania. Odnosi się on do tego, jak postrzegasz relację pomiędzy życiem i śmiercią, w jaki sposób myślisz o śmierci, czy i jaki dostrzegasz sens w przeżywanych trudnościach z perspektywy szerszej niż tylko Twoje obecne życie. W ramach rozwoju duchowego, możesz przykładowo poszukiwać odpowiedzi na takie pytania: Jaki jest sens Twojego aktualnego życia, jeśli Twoja duchowa natura wykracza poza nie? Co się dzieje z Tobą po śmierci? W jaki sposób można podtrzymywać więź duchową z nieżyjącymi już osobami?

W jaki sposób możesz doświadczyć dzięki świadomej, wewnętrznej pracy - poczucia jedności i bezwarunkowej miłości łączącej Cię ze światem i innymi ludźmi?

Jeśli doświadczyłe(a)ś tzw. Near Death Experience (doświadczenie śmierci klinicznej) - to, czy możesz świadomie uzyskać podobną łączność z wymiarem duchowym, jaką miałe(a)ś wtedy? To tylko nieliczne spośród wielu pytań, na które odpowiedzi poszukują osoby zainteresowane własnym rozwojem duchowym.

Choć duchowość danej osoby jest głębokim poziomem psychologicznym, mającym duży wpływ na jej funkcjonowanie , to jednak do niedawna w Polsce była tematem tabu w środowisku naukowym, a także w obszarze wsparcia psychologicznego czy psychoterapii. Ostatnie dziesięciolecia zaowocowały jednak integracją zachodnich, naukowych nurtów psychologicznych i psychoterapeutycznych z filozofią, w tym z filozofią dalekiego wschodu, która od zawsze łączyła psychologię z duchowością. To, w jaki sposób funkcjonujesz na poziomie duchowym, ma ogromny wpływ na Twoje zdrowie lub chorobę, poczucie szczęścia lub nieszczęścia.

Na moje wsparcie w odkrywaniu lub pogłębianiu Twojej duchowości możesz liczyć w ramach sesji psychoterapii i hipnoterapii. 

Czy, jeśli w czasie takiej sesji "spotkasz się" w wyobraźni ze swoim nieżyjącym bliskim, to jest to "prawdziwe" spotkanie, czy tylko wytwór Twojego umysłu?

Czy, jeśli w czasie takiej sesji, doświadczysz głębokiej łączności z własną duszą (lub Bogiem / "energią" duchową / postacią religijną spójną z Twoją wiarą) i odkryjesz dzięki temu nowy sens własnego życia, to będzie to prawdziwe doświadczenie, czy tylko twórczość Twojej wyobraźni?

Wiele osób, które skorzystały z tej formy pogłębiania własnego rozwoju, ma pewność, że były to ich prawdziwe doświadczenia. Nadal jednak - zgodnie z zachodnią nauką, tego typu doświadczenia uznawane są za twórcze, wewnętrzne wizualizacje. Jednocześnie, całkowicie uznany i potwierdzony przez badania naukowe, został pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne, procesów wewnętrznych, jakie mają miejsce w czasie sesji medytacji, relaksacji, hipnozy klinicznej i twórczej wizualizacji w hipnozie. Zatem, nawet jeśli to, czego doświadczysz w czasie wewnętrznej, duchowej wędrówki, uznasz za wytwory własnej, twórczej wyobraźni - to tym bardziej niezwykłe będzie to, że dzięki "tylko" własnej wyobraźni, możesz doświadczyć głębokich, pozytywnych efektów terapeutycznych lub rozwojowych.

 

Największym ekspertem od własnej duchowości jesteś Ty sam(a) - dlatego, podczas sesji ze mną, możesz liczyć na to, że z pełnym szacunkiem do Twojej filozofii życiowej i/lub religii, pomogę Ci doświadczyć pięknej, wewnętrznej podróży, w której będę stwarzać przede wszystkim przestrzeń dla Twojej wyobraźni i głębokiego kontaktu z Twoją własną intuicją i Twoją własną, głęboką, duchową mądrością.

Opis wszystkich usług

Cennik usług

Chcę porozmawiać

Rozwój osobisty to droga do wykorzystania zbudowania swojej wewnętrznej mocy. Sabina Dąbrowska-Olbryś
Rozwój osobisty to droga do wykorzystania zbudowania swojej wewnętrznej mocy. Sabina Dąbrowska-Olbryś

Moc Rozwoju Sabina Dąbrowska-Olbryś

sabina.dabrowska-olbrys@mocrozwoju.pl

tel. 506 102 423

NIP 527 22 69 227

Wszystko, czego potrzebujesz do tego, by żyć szczęśliwie już masz - w sobie!

Prawdziwe szczęście nie zależy w pełni od tego, co Cię w życiu spotkało lub co dostałe(a)ś z zewnątrz. Głębokie, trwałe szczęście zależy najbardziej od Ciebie - od tego, jak reagujesz na wszystko, co Ci się w życiu przydarza oraz od tego, jaki świat kreujesz - swoimi myślami, emocjami, decyzjami, działaniami.

 

Moc Rozwoju jest nieograniczona - wszystko w Twoich rękach :-)

 

Sabina Dąbrowska - Olbryś

Psycholog, Coach, Trener

Konsultant Psychoterapii Pozytywnej

Hipnoterapeuta

 

Rozwój osobisty to droga do wykorzystania zbudowania swojej wewnętrznej mocy. Sabina Dąbrowska-Olbryś
Rozwój osobisty to droga do wykorzystania zbudowania swojej wewnętrznej mocy. Sabina Dąbrowska-Olbryś

Moc Rozwoju Sabina Dąbrowska-Olbryś

sabina.dabrowska-olbrys@mocrozwoju.pl

tel. 506 102 423

NIP 527 22 69 227

Wszystko, czego potrzebujesz do tego, by żyć szczęśliwie już masz - w sobie!

Prawdziwe szczęście nie zależy w pełni od tego, co Cię w życiu spotkało lub co dostałe(a)ś z zewnątrz. Głębokie, trwałe szczęście zależy najbardziej od Ciebie - od tego, jak reagujesz na wszystko, co Ci się w życiu przydarza oraz od tego, jaki świat kreujesz - swoimi myślami, emocjami, decyzjami, działaniami.

 

Moc Rozwoju jest nieograniczona - wszystko w Twoich rękach :-)

 

Sabina Dąbrowska - Olbryś

Psycholog, Coach, Trener

Konsultant Psychoterapii Pozytywnej

Hipnoterapeuta

 

Rozwój osobisty to droga do wykorzystania zbudowania swojej wewnętrznej mocy. Sabina Dąbrowska-Olbryś
Rozwój osobisty to droga do wykorzystania zbudowania swojej wewnętrznej mocy. Sabina Dąbrowska-Olbryś

Moc Rozwoju Sabina Dąbrowska-Olbryś

sabina.dabrowska-olbrys@mocrozwoju.pl

tel. 506 102 423

NIP 527 22 69 227

Wszystko, czego potrzebujesz do tego, by żyć szczęśliwie już masz - w sobie!

Prawdziwe szczęście nie zależy w pełni od tego, co Cię w życiu spotkało lub co dostałe(a)ś z zewnątrz. Głębokie, trwałe szczęście zależy najbardziej od Ciebie - od tego, jak reagujesz na wszystko, co Ci się w życiu przydarza oraz od tego, jaki świat kreujesz - swoimi myślami, emocjami, decyzjami, działaniami.

 

Moc Rozwoju jest nieograniczona - wszystko w Twoich rękach :-)

 

Sabina Dąbrowska - Olbryś

Psycholog, Coach, Trener

Konsultant Psychoterapii Pozytywnej

Hipnoterapeuta

 

Rozwój osobisty to droga do wykorzystania zbudowania swojej wewnętrznej mocy. Sabina Dąbrowska-Olbryś
Rozwój osobisty to droga do wykorzystania zbudowania swojej wewnętrznej mocy. Sabina Dąbrowska-Olbryś

Moc Rozwoju Sabina Dąbrowska-Olbryś

sabina.dabrowska-olbrys@mocrozwoju.pl

tel. 506 102 423

NIP 527 22 69 227

Wszystko, czego potrzebujesz do tego, by żyć szczęśliwie już masz - w sobie!

Prawdziwe szczęście nie zależy w pełni od tego, co Cię w życiu spotkało lub co dostałe(a)ś z zewnątrz. Głębokie, trwałe szczęście zależy najbardziej od Ciebie - od tego, jak reagujesz na wszystko, co Ci się w życiu przydarza oraz od tego, jaki świat kreujesz - swoimi myślami, emocjami, decyzjami, działaniami.

 

Moc Rozwoju jest nieograniczona - wszystko w Twoich rękach :-)

 

Sabina Dąbrowska - Olbryś

Psycholog, Coach, Trener

Konsultant Psychoterapii Pozytywnej

Hipnoterapeuta

 

Chcę porozmawiać

Sprawdzam

wszystkie usługi