Psychoterapia, hipnoterapia, rozwój osobisty - zaprasza Psycholog

Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna

Psychoterapia Pozytywna - konsultacje terapeutyczne Warszawa lub online

Psychoterapia pozytywna warszawa i online

Transkulturowa psychoterapia pozytywna koncentruje się na pomocy klientowi w dostrzeżeniu jego zdolności, mocnych stron, zasobów i potencjału. Celem psychoterapii pozytywnej jest pobudzenie drzemiących w człowieku naturalnych mechanizmów uzdrawiających i pomoc w odnalezieniu jego własnej równowagi w życiu.

 

Jako modalność terapeutyczna, transkulturowa psychoterapia pozytywna jest rozpoznawana jako niezależny system terapeutyczny przez światowe i europejskie stowarzyszenia, zrzeszające główne szkoły psychoterapii. Międzynarodowe stowarzyszenie transkulturowej psychoterapii pozytywnej (World Association of Positive and Transcultural Psychotherapy) jest członkiem organizacji:

 

 • Międzynarodowa Federacja Psychoterapii (IFP)

 • Światowa Rada dla Psychoterapii (WCP)

 • Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii (EAP)

 

Jednocześnie World Association of Positive Psychotherapy (WAPP) posiada uprawnienia / akredytacje:

 

 • European Wide Accrediting Organization (EWAO)

 • World Certificate of Psychotherapy.

Psychoterapia pozytywna - 3 główne zasady

1. Zasada nadziei

 

Konsultant / terapeuta pracujący w nurcie psychoterapii pozytywnej, wierzy w sukces terapii, ma motywację do wspierania klienta, a klient ma motywację do udziału w terapii, ponieważ ma nadzieję na pozytywną dla siebie zmianę.

 

2. Zasada równowagi

 

Celem psychoterapii pozytywnej jest przywrócenie klientowi równowagi życiowej, w czym pomaga odwoływanie się do modelu równowagi oraz do potencjalności aktywnych klienta.

 

3. Zasada konsultacji

 

Konsultant / terapeuta psychoterapii pozytywnej, współpracuje z klientem w taki sposób, aby cały proces był transparentny, aby klient nie tylko wiedział i rozumiał na czym polega psychoterapia ale także, aby uczył się w tym procesie i rozwijał, dzięki czemu po zakończeniu spotkań z konsultantem / terapeutą – będzie dysponował zestawem nowych sposobów na samodzielnie radzenie sobie z nowymi wyzwaniami w przyszłości.

"Positum" i pozytywna koncepcja człowieka w psychoterapii pozytywnej

Psychoterapia pozytywna bazuje na zasadzie positum i pozytywnej koncepcji człowieka, co oznacza, że:

 

 • Konflikty i zaburzenia nie są jedynymi właściwościami opisującymi ludzką naturę - człowiek posiada w sobie również zdolność rozwiązywania konfliktów oraz zasoby, które są niezbędne w procesie leczenia,
 • Każdy człowiek jest z natury dobry,
 • Każdy człowiek posiada w sobie nieuświadomione kompetencje i nieograniczone zasoby,
 • Każdy człowiek rodzi się ze zdolnością do miłości i zdolnością do nauki i rozwoju,
 • Choroby i zaburzenia można interpretować jako potencjał, który w ramach psychoterapii, jest pozytywnie wykorzystywany do zdrowienia i odnalezienia równowagi.

Model Równowagi

Model równowagi w psychoterapii pozytywnej zakłada, że zdrowiu i dobrostanowi człowieka sprzyja zrównoważony rozkład energii życiowej w następujących 4 wymiarach – obszarach:

 

1. Ciało / Zmysły

Aktywności, potrzeby fizjologiczne i fizyczne; działanie w obszarze zdrowia i kondycji fizycznej; obszar doznań cielesnych, zmysłowych.

 

2. Aktywność / Osiągnięcia

Rozwój zawodowy, nauka, kariera, dążenie do i realizowanie celów zawodowych lub prywatnych; obszar racjonalnego umysłu.

 

3. Kontakt / Interakcje z ludźmi

Relacje z innymi ludźmi, związki, utrzymywanie kontaktu z tradycją rodzinną, kulturową; komunikacja interpersonalna; obszar emocji.

 

4. Sens / Przyszłość / Duchowość

Filozofia życiowa, intuicja, poszukiwanie głębszego sensu, doświadczenia związane z twórczością, światem fantazji, wybieganiem w przyszłość; obszar duchowości.

 

Zgodnie z Modelem Równowagi, zaburzenia psychiczne i psychosomatyczne mogą pojawić się w konsekwencji dokuczliwych dla danego człowieka, długo utrzymujących się dysproporcji w rozkładzie życiowej energii w tych 4 obszarach. Rodzaj objawów chorobowych, zaburzeń, najczęściej ma związek z tym obszarem z modelu równowagi, który jest zaniedbywany lub w który energia życiowa jest nadmiernie inwestowana.

Psychoterapia pozytywna a dokuczliwe objawy psychiczne i somatyczne

Psychoterapia pozytywna traktuje uciążliwe objawy psychiczne i psychosomatyczne, jako:

 

 • Odpowiedź organizmu i psychiki człowieka na nieświadome, wewnętrzne konflikty, gdy mechanizmy obronne przestają wystarczać.

 

 • Zewnętrzny lub wewnętrzny przejaw „kompromisu”, jaki powstaje pomiędzy trudnymi do zaspokojenia oczekiwaniami otoczenia a potrzebami wewnętrznymi i strukturą osobowości.

 

 

Psychoterapia pozytywna zakłada, że konflikt wewnętrzny to ścieranie się przeciwstawnych tendencji, potrzeb, motywów, oczekiwań, które wywołuje silne napięcie psychiczne i powoduje sytuację, z której nie ma racjonalnego wyjścia.

Człowiek zaczyna reagować w sposób schematyczny, automatyczny i trudno mu wyjść poza te ramy. Wyzwala się wtedy silne napięcie psychiczne, związane z tym, że każda reakcja danej osoby będzie dla niej zła.

Powtarzające się takie konflikty wewnętrzne mogą być jak "kropla drążąca skałę" lub mogą być związane z przeżywaniem dużej traumy życiowej. Mogą wówczas pojawić się w efekcie objawy psychiczne bądź psychosomatyczne, które powodują odczuwanie cierpienia. Jeśli taka osoba skoncentruje się tylko na dokuczających jej objawach, a nie na ich przyczynach i sposobach zmiany, to konflikt wewnętrzny przybiera na sile i z czasem mogą rozwinąć się jeszcze bardziej dokuczliwe objawy chorobowe. W ramach psychoterapii pozytywnej, rozwiązujemy konstruktywnie konflikt wewnętrzny i dzięki temu znikają uciążliwe objawy psychiczne, psychosomatyczne oraz zmieniają się niesłużące danej osobie zachowania.

Psychoterapii pozytywna jest transkulturowa!

Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna wykorzystuje pozytywnie różnorodność, co oznacza:

 

 

1. Wrażliwość na kontekst kulturowy

 

Psychoterapia pozytywna bazuje na zasadzie, że szanujemy tradycje, zwyczaje, wierzenia i normy społeczne z jakimi identyfikują się klienci oraz związane z nimi przekonania i wartości. W transkulturowej psychoterapii pozytywnej, nie tylko szanujemy różnorodność religijną, kulturową, wyznaniową ale także – różnorodność w każdym tego słowa znaczeniu. Różnorodność oraz kulturę traktujemy jako zasób, który może pomóc klientowi w procesie zdrowienia i rozwoju osobistego.

 

2. Transparentność kulturowa

 

Psychoterapia pozytywna nawiązuje i odnosi się do odmiennych, zróżnicowanych tradycji, obyczajów i rytuałów kulturowych, aby wzbogacić doświadczenia klientów, pomóc im zweryfikować własne przekonania, poszerzyć perspektywę oraz wachlarz dostępnych opcji reagowania. Transkulturowa psychoterapia pozytywna szanuje oraz łączy kulturę wschodu i zachodu. 

 

3. Indywidualny potencjał każdego człowieka

 

Transkulturowa psychoterapia pozytywna zakłada, że każdy człowiek, niezależnie od swojego pochodzenia kulturowo - społecznego, posiada wrodzoną predyspozycję do miłości i do rozwoju. W zależności od uwarunkowań biologicznych, środowiskowych i specyfiki czasu, te wrodzone predyspozycje rozwijają się i różnicują, tworząc tzw. potencjalności.

 

Psychoterapia pozytywna wykorzystuje pozytywnie Twoje potencjalności

Psychoterapia pozytywna odwołuje się do tzw. potencjalności – są to wartości, przekonania, predyspozycje, preferencje, zasady, schematy myślenia, odczuwania i reagowania - które traktujemy, jako możliwości i zdolności człowieka do odzyskania zdrowia i równowagi życiowej.

 

 

Czym są Twoje potencjalności podstawowe?

 

Odnoszą się do zdolności do kochania. Biorą swój początek w relacjach międzyludzkich, w których związki ze znaczącymi osobami (np. matka, ojciec) odgrywały dużą rolę. Należą do nich:

 

 • Czas
 • Cierpliwość
 • Kontakt
 • Miłość/ akceptacja
 • Seksualność/czułość
 • Zaufanie
 • Pewność siebie
 • Zwątpienie
 • Nadzieja
 • Wiara
 • Modelowanie (uczenie się od ważnych osób)
 • Jedność/spójność

 

 

Czym są Twoje potencjalności wtórne?

 

Są przejawem możliwości człowieka do rozwoju, uczenia się, do poznawania, do bycia świadomym, do dopasowywania się do zewnętrznych warunków, oczekiwań otoczenia a także własnej potrzeby osiągnięć. Odnoszą się często do norm społecznych, w których człowiek został wychowany ale także dorastał i zdobywał ważne dla siebie doświadczenia w życiu dorosłym.

Skrajność, przesadne przywiązanie do potencjalności wtórnych, może prowadzić do problemów psychicznych i psychosomatycznych oraz do konfliktów interpersonalnych. Potencjalności wtórne to:

 

 • Punktualność
 • Czystość
 • Porządek
 • Posłuszeństwo
 • Uprzejmość
 • Otwartość/ szczerość
 • Wierność
 • Sprawiedliwość
 • Pracowitość/osiągnięcia
 • Oszczędność
 • Niezawodność
 • Sumienność / skrupulatność

 

 

Czym są Twoje potencjalności aktywne?

 

To te potencjalności pierwotne lub wtórne, które u danej osoby, w  konkretnym okresie życia odgrywają aktywną rolę – zdecydowanie i znacząco wpływają na jej sposób odczuwania, myślenia, na jej reakcje fizjologiczne oraz na zachowanie a także - na oczekiwania tej osoby w stosunku do innych ludzi.

Psychoterapia pozytywna to proces 5 etapów

Psychoterapia pozytywna to model, który zakłada, że konsultacje / spotkania / sesje, przebiegają zgodnie z 5 etapami, których czas i przebieg, jest zawsze indywidualnie dopasowany do klienta:

 

1 Etap:

 

Obserwowanie siebie, dystansowanie się do własnych objawów, trudności.

 

2 Etap:

 

Odkrywanie nowych aspektów siebie, nowych sposobów radzenia sobie i na tej podstawie - wnioskowanie.

 

3 Etap:

 

Wzmacnianie nowych, zdrowych przekonań, nawyków, sposobów reagowania i radzenia sobie z trudnościami.

 

4 Etap:

 

Werbalizacja – świadome, samodzielne nazywanie, określanie przez klienta wszystkiego, co już uzyskał oraz tego, co jeszcze potrzebuje zrealizować i sprawdzić.

 

5 Etap:

 

Rozszerzanie celów – klient wykorzystuje pozytywne zmiany, jakie osiągnął w procesie terapii do tego, by ich pozytywny wpływ rozszerzyć na inne obszary swojego życia, marzenia, nowe cele.

Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna - Kodeks etyczny

Poznaj zasady pracy konsultantów i psychoterapeutów oraz prawa pacjenta / klienta w nurcie transkulturowej psychoterapii pozytywnej opracowane przez World Association of Positive and Transcultural Psychotherapy  przeczytaj

Opis wszystkich usług

Cennik usług

Chcę porozmawiać

Rozwój osobisty to droga do wykorzystania zbudowania swojej wewnętrznej mocy. Sabina Dąbrowska-Olbryś
Rozwój osobisty to droga do wykorzystania zbudowania swojej wewnętrznej mocy. Sabina Dąbrowska-Olbryś

Moc Rozwoju Sabina Dąbrowska-Olbryś

sabina.dabrowska-olbrys@mocrozwoju.pl

tel. 506 102 423

NIP 527 22 69 227

Wszystko, czego potrzebujesz do tego, by żyć szczęśliwie już masz - w sobie!

Prawdziwe szczęście nie zależy w pełni od tego, co Cię w życiu spotkało lub co dostałe(a)ś z zewnątrz. Głębokie, trwałe szczęście zależy najbardziej od Ciebie - od tego, jak reagujesz na wszystko, co Ci się w życiu przydarza oraz od tego, jaki świat kreujesz - swoimi myślami, emocjami, decyzjami, działaniami.

 

Moc Rozwoju jest nieograniczona - wszystko w Twoich rękach :-)

 

Sabina Dąbrowska - Olbryś

Psycholog, Coach, Trener

Konsultant Psychoterapii Pozytywnej

Hipnoterapeuta

 

Chcę porozmawiać